AI-experiment med Python


I grundkursen Så funkar AI! lärde du dig grunderna inom AI (Artificiell Intelligens) men vi tittade också på enkla AI-appar skrivna i Javascript. I den här kursen AI-experiment med Python går vi mera på djupet men utan formler och andra krångligheter.

Kursen är uppdelad i tre delkurser AI-experiment 1, AI-experiment 2 och AI-experiment 3 som täcker olika områden av AI.

Grundkursen Så funkar AI! är inget krav. Vi går kortfattat igenom grunderna en gång till.

I den här kursen får du själv göra alla experiment och förstå vad du gör. Målet med kursen är att du ska bli intresserad av att fördjupa dig inom AI och göra egna experiment.

Experimenten görs med programspråket Python. För del 1 och 2 används verktyget Jupyter Notebook. För del 3 används Google Colab. Kunskaper i Python är inget krav – du får lära dig det som behövs. Men allmän IT-kunskap är bra. Bristande programmeringskunskaper kan ersättas med ett starkt intresse.

Alla experiment ska kunna köras på din PC eller Mac. Funkar däremot inte normalt på platta eller mobil. Kursen beskriver hur du gör på Windows med webbläsaren Chrome men det är mycket lite som skiljer den miljön från Mac eller Linux för vår kurs.

De flesta lektionerna består av två delar:

  1. Förklarande text och bilder
  2. Experimenten som körs i Jupyter Notebook


Vem är den här kursen till för?

  • Du är nyfiken på AI och vill lära dig mera. Du är inte rädd för lite tankearbete.
  • Du jobbar med program- eller systemutveckling och vill bredda din kompetens med AI-kunskap.


Kursplan AI-experiment 1

Delkursen innehåller 9 lektioner.

Grunderna:
1) AI-begrepp och maskininlärning
2) Jupyter Notebook
3) Python minikurs

Använd färdigtränade modeller:
4) DeepAI API:er
5) Style Transfer video
6) Object Detection

Vi tränar egna modeller:
7) Sifferigenkänning
8) Katt eller hund
9) VAE - en autoencoder


Kursplan AI-experiment 2

Delkursen innehåller 9 lektioner:
1) Vektorrum
2) Kluster
3) Beslutsträd
4) Regression
5) Textanalys
6) Flask - Vi implimenterar en enkel AI-app
7) Reinforcement learning (RL)
8) RL - DQN: Månlandaren
9) Affärstillämpning - Förlorar vi kunden?


Kursplan AI-experiment 3

Kommer snart! Delkursen innehåller 8 lektioner:
1) Segmentering
2) Transformationer
3) Textgenerering
4) Översättning
5) Brusreducering
6) Ansiktsigenkänning
7) Rekommenderare
8) Fraud detection