GubboIT - "WAI-appen"
WEBBAPPEN AMMWAI

AMMWAI är en webbapp som jag har implementerat på uppdrag av Arbets- och Miljömedicin i Uppsala. Appen ska användas inom företagshälsovården. WAI (Work Ablility Index) är en metod för att uppskatta arbetsförmågan hos en person. Personen får svara på ett antal frågor och sedan beräknas arbetsförmågan som ett WAI-värde.

  • Appen förenklar användningen av WAI
  • Skickar ut WAI-enkäter med e-post
  • Räknar ut WAI och lagrar WAI och svaren
  • Följer upp WAI-resultaten för en person eller en grupp av personer
  • Implementerad med jQueryMobile, PHP7 och MySQL. Ungefär 10000 rader kod. För presentationen (Komma i gång...) används iSpring Converter Pro.
   
        LoginLogin till AMMWAI    
   
        WAI KalkylatorSvara på frågor och beräkna WAI    
   
   
        Resultat för en personVisa resultat för en person    
   
   
Hem         Resultat för en gruppVisa resultat för en grupp med 50 personer