Så funkar AI!


Kursen är en lite annorlunda introduktion till AI (Artificiell Intelligens).

Målen med kursen är att du ska förstå:

  • Vad AI egentligen är - det är ju så mycket hajp. Folk i allmänhet har åsikter om AI men kunskapsnivån är låg.
  • Hur AI kan användas - vi tittar på exempel och på AI-appar
  • Hur programmering för AI kan vara – min dröm är att du ska bli så intresserad att du börjar programmera för AI. Men var inte rädd du behöver inte skriva en enda rad kod i den här kursen. Däremot ska vi titta på kod och använda kod.

Man talar ofta inom AI-utbildning om building intuition (skapa förståelse för något). Det är ett viktigt begrepp därför att AI ofta är komplicerat och det är svårt att beskriva på annat sätt än just genom "building intuition".

Några övningar kan bara göras på din PC eller Mac. Funkar däremot inte normalt på platta eller mobil. Kursen beskriver hur du gör på Windows med webbläsaren Chrome men det är mycket lite som skiljer den miljön från Mac eller Linux för vår kurs.


Kursplan

Kursen Så funkar AI! innehåller 11 lektioner med uppgifter.
1) AI-begrepp
2) Maskininlärning
3) Tillämpningar
4) Så klassificeras bilder
5) Hur bra är modellen?
6) Ett fiktivt uppdrag
7) Lokalisera och klassificera föremål
8) Ljud
9) Sifferigenkänning
10) Kreativ AI
11) Agenter och robotar